Interna medicina

Interna medicina

Elektrokardiogram

Elektrokardiogram (EKG) je vrijedan dijagnostički pregled za otkrivanje i snimanje srčane aktivnost, ritma i pravilnosti rada srca. Često se mogu otkriti srčane aritmije, fibrilacija atrija, potencijalni srčani infarkt i druge bolesti srca.


VIŠE INFORMACIJA

Interna medicina

Trebate li više informacija? Kontaktirajte nas!

+385 91 36 20 952