Hitna stanjaOtok zdravlja pruža svaki dan kao i subotom i nedjeljom uz navedene usluge i mogućnost pregleda pacijenata sa akutnim bolnim stanjima.

USLUGE:

Interna medicina

Pregled unutarnjih organa primarno je važan radi otkrivanja internističkih bolesti.


Endokrinologija

Endokrinologija je dio interne medicine koja proučava žlijezde sa unutrašnjim lučenjem .


Dijabetologija

Dijabetologija Je nauka o šećernoj bolesti, posljedicama nastalim radi komplikacije šećerne bolesti.


Ultrazvučni pregledi

Ultrazvučni pregled dijelom je subjektivna dijagnostička metoda, što znači da prikaz slike i interpretacija nalaza ovisi dobrim dijelom o iskustvu liječnika koji pregled obavlja.


+385 91 36 20 952