Interna medicina

Interna medicina

Internistički pregled i mišljenje prije operativnih zahvata

Obuhvaća pregled dokumentacije, internistički pregled, EKG, ultrazvuk, endokrinološki pregled (ovisno o potrebi) specijalistički nalaz i mišljenje. Pozitivno mišljenje interniste prije operativnog zahvata znači da je pacijent spreman za određeni operativni zahvat i da su njegove vitalne funkcije zadovoljavajuće. Važno je da pacijent ima povjerenje u liječnika koji daje mišljenje o operativnom zahvatu.


VIŠE INFORMACIJA

Interna medicina

Trebate li više informacija? Kontaktirajte nas!

+385 91 36 20 952