Interna medicina

Interna medicina

Liječenje hipertenzije

Hipertenzija ili visoki krvni tlak je kronično zdravstveno stanje povišenog arterijskog krvnog tlaka. Hipertenzija jedan je od rizičnih faktora za moždani udar, miokardijalne komplikacije, prestanak rada srca, te je jedan od vodećih uzroka kroničnog zatajenja bubrega. Blago povišen arterijski krvni tlak ukoliko se ne liječi vodi do kraćeg očekivanog životnog vijeka. Promjene u prehrambenim i životnim navikama mogu poboljšati kontrolu krvnog tlaka i smanjiti rizik povezan sa brojnim komplikacijama među kojima su gore već navedene.


Danas postoje brojni lijekovi koji mogu dobro regulirati krvni tlak te se mogu uzimati sa drugim lijekovima kao što su šećerna bolest, povišene masnoće u krvi i drugi. Krvni tlak je često povezan sa tzv. metaboličkim sindromom (moderna bolest današnjice) u kojoj su uz krvni tlak i povećana tjelesna težina dijabetes tip 2, povišene masnoće koji zajedno čine veliki rizik za bolesti srca i krvnih žila posebice srčanog i moždanog infarkta. U određenoj životnoj dobi, pojavom andro i menopauze (smanjenjem estrogena i testosterona u krvi) postoji veći rizik razvoja metaboličkog sindroma.


VIŠE INFORMACIJA

Interna medicina

Trebate li više informacija? Kontaktirajte nas!

+385 91 36 20 952