Endokrinologija

Endokrinologija

Dobivanje na tjelesnoj težini, prepoznavanje rane perimenopauze te liječenje istih

Dobivanje na tjelesnoj težini uz gotovo normalnu ili čak smanjenu prehranu je sve učestalija u svakodnevnoj praksi. Često se tegobe povezuju sa bolestima štitnjače (hipotireoza), psihičkim tegobama poput depresije, slabije koncentracije, zaboravljivosti i slično, a da se ne prepozna potencijalna perimenopauza koju prate još uvijek uredni ili tek blago izmjenjeni menstrualni ciklusi. Rano prepoznavanje i liječenje ublažavaju tegobe i mogu pomoći u održavanju tjelesne težine.


VIŠE INFORMACIJA

Endokrinologija

Trebate li više informacija? Kontaktirajte nas!

+385 91 36 20 952