Interna medicina

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutarnjih organa. Interna medicina se, ne bez razloga, naziva “kraljicom medicine”, jer predstavlja osnovu mnogih daljnjih subspecijalizacija odnosno grana medicine uže specijaliziranih za pojedine organe ili organske sustave


VIŠE INFORMACIJA

Interna medicina

Trebate li više informacija? Kontaktirajte nas!

+385 91 36 20 952