Interna medicina

Interna medicina

Kardioloski pregled

Obuhvača, anamnezu, status (pregled) pacijenta , EKG, te eventualno i druge pretrage, ergometrija, Holter, UZV srca i dr. Danas je poznato su kardiološke bolesti su vodeći uzrok smrtnosti, pored moždanog inzulta. Često su povezano sa visokim srčanim tlakom, diabetesom, metaboličkim sindromon i pušenjem uz neizbježnu genetsku predispoziciju. Pregledom kardiologa, omogućava se uvid u zdravstveno stanje srčanožilnog sustava te prema potrebi pravovremeno liječenje ev. kardioloških bolesti.


VIŠE INFORMACIJA

Interna medicina

Trebate li više informacija? Kontaktirajte nas!

+385 91 36 20 952