Interna medicina

Interna medicina

Pulmološki pregled

Pulmološki pregled započinje anamnezom/uzimanjem podataka o pacijentu, bolesti i njenom tijeku, lijekovima koje uzima itd. Nakon toga slijedi tzv. fizikalni pregled - mjerenje tlaka, auskultacija srca i pluća, oksimetrija, spirometrija, te po potrebi "Ventolin" test. Liječnik specijalist na kraju pregleda daje zaključno mišljenje, dijagnozu i terapiju.


VIŠE INFORMACIJA

Interna medicina

Trebate li više informacija? Kontaktirajte nas!

+385 91 36 20 952